LUFTKVALITET
 genre climate 20

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Nästan partikelfritt i Borås

Publicerad 2021-02-23 06:18

Siffrorna från de senaste luftkvalitetsmätningarna visar att det är okej luft i Borås.

Är man på plats vet man sannolikt om det, är man på väg dit kan det vara bra att veta. Det är dimmigt och är 4 grader i Borås för närvarande. Indexskalan för luftkvalitet, AQI, visar 2 i dessa trakter. Det betyder att det är okej. Detta enligt Airvisual.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Det är inget som stör eller ter sig hälsovådligt, man kan andas luften utan bekymmer.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

TAGGAR

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT