LUFTKVALITET
 genre climate 9

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

1 grader och okej luft i Södertalje

Publicerad 2021-02-23 06:16

Mätningar av luftkvalitet visar att det är okej luft i Södertalje för tillfället.

Det är 1 grader i Södertalje och det är dimmigt. Luften i dessa trakter är okej. Det meddelar Airvisual. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar värdet 2.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är det som sticker ut mest här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Det är inget som stör eller ter sig farligt för hälsan, man kan andas luften utan bekymmer.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT