LUFTKVALITET
 genre climate 23

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Okej luft och det är nästan mulet i Linköping

Publicerad 2021-02-23 06:18

Luftkvalitetsmätningar visar att det är okej luft i Linköping för närvarande.

Är man på plats vet man sannolikt om det, är man på väg dit kan det vara bra att veta. Det är nästan mulet och är 4 grader i Linköping för närvarande. Ser man till luftkvaliteten är det okej i omgivningarna. Detta enligt Airvisual. Värdet är 2 på indexskalan för luftkvalitet, AQI.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 2,5 mikrometer som är mest framträdande här.

Man behöver inte bekymra sig över föroreningar, utan man kan göra vad man tänkt eller brukar.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT