LUFTKVALITET
 genre climate 26

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

-3 grader och inga föroreningar i Umeå

Publicerad 2021-02-23 21:13

För närvarande är det bra luft i Umeå. Det visar de nya luftkvalitetsmätningarna.

Det är -3 grader i Umeå och det är dimmigt. Ser man till luftkvaliteten är det bra i dessa trakter. Detta enligt Airvisual. Värdet är 1 på indexskalan för luftkvalitet, AQI.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 2,5 mikrometer som är mest framträdande här.

Det är inget som stör eller ter sig farligt för hälsan, man kan andas luften utan bekymmer.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

TAGGAR

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT