LUFTKVALITET
 genre climate 22

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Norrköping har 6 grader och okej luft

Publicerad 2021-02-23 11:13

De senaste mätningarna av luftkvalitet i Norrköping visar att det är okej luft för närvarande.

6 grader och det är nästan mulet. Så ser förhållandena ut för tillfället i Norrköping. Luftkvalitetsindexskalan, AQI, visar 2 i dessa trakter. Det betyder att det är okej. Detta uppger Airvisual.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 2,5 mikrometer som är mest framträdande här.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar och besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT