LUFTKVALITET
 genre climate 10

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Det är dimmigt och okej luft i Stockholm

Publicerad 2021-02-23 11:11

Luftkvalitetsmätningar visar att det är okej luft i Stockholm för närvarande.

Stockholm vädermässigt för närvarande? Det är dimmigt och 4 grader. Luften i omgivningarna är okej. Detta enligt Airvisual. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar värdet 2.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Man behöver inte oroa sig över föroreningar, utan man kan göra vad man tänkt eller brukar.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT