LUFTKVALITET
 genre climate 8

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Norrtälje har 1 grader och bra luft

Publicerad 2021-02-23 06:16

De senaste mätningarna av luftkvalitet i Norrtälje visar att det är bra luft för tillfället.

1 grader och det är dimmigt. Så ser förhållandena ut för tillfället i Norrtälje. Ser man till kvalitén på luften är det bra i omgivningarna. Detta uppger Airvisual. Värdet är 1 på indexskalan för luftkvalitet, AQI.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är det som sticker ut mest här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Det är inget som stör eller ter sig farligt för hälsan, man kan andas luften utan bekymmer.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT