LUFTKVALITET
 genre climate 6

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Norrtälje har okej luft och det är dimmigt

Publicerad 2021-02-23 11:11

Mätningar av luftkvalitet visar att det är okej luft i Norrtälje för närvarande.

Är man på plats vet man sannolikt om det, är man på väg dit kan det vara bra att veta. Det är dimmigt och är 3 grader i Norrtälje för närvarande. Ser man till luftkvaliteten är det okej i dessa trakter. Det visar siffror från Airvisual. Värdet är 2 på indexskalan för luftkvalitet, AQI.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är det som sticker ut mest här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Det är inget som stör eller ter sig hälsofarligt, man kan andas luften utan bekymmer.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT