LUFTKVALITET
 genre climate 28

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Inga föroreningar i Västerås

Publicerad 2021-02-23 21:14

Luftkvalitetsmätningar visar att det är bra luft i Västerås för närvarande.

Är man på plats vet man sannolikt om det, är man på väg dit kan det vara bra att veta. Det är nästan mulet och är 1 grader i Västerås för närvarande. Luften i omgivningarna är bra. Det meddelar Airvisual. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar värdet 1.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är mest signifikant här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar eller besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT