LUFTKVALITET
 genre climate 19

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Västerås har bra luft och det är nästan mulet

Publicerad 2021-02-23 06:18

För tillfället är det bra luft i Västerås. Det visar de senaste luftkvalitetsmätningarna.

Det är 2 grader i Västerås och det är nästan mulet. Ser man till kvalitén på luften är det bra i dessa trakter. Det meddelar Airvisual. Värdet är 1 på indexskalan för luftkvalitet, AQI.

Kvävedioxid är det mätområde som är mest signifikant här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Luften är utmärkt, inga förhöjda värden att bekymra sig över.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT