LUFTKVALITET
 genre climate 18

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Det är dimmigt och okej luft i Borås

Publicerad 2021-02-23 11:13

För tillfället är det okej luft i Borås. Det visar aktuella luftkvalitetsmätningarna.

Det är dimmigt i Borås och termometern visar 4 grader. Luften i dessa trakter är okej. Det meddelar Airvisual. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar värdet 2.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är mest signifikant här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Luften är utmärkt, inga förhöjda värden att bekymra sig över.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

TAGGAR

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT