LUFTKVALITET
 genre climate 3

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Här är luften okej

Publicerad 2021-02-23 06:15

För tillfället är det okej luft i Gröndal. Det visar de nya luftkvalitetsmätningarna.

Är man på plats vet man sannolikt om det, är man på väg dit kan det vara bra att veta. Det är dimmigt och är 2 grader i Gröndal för närvarande. Luftkvalitetsindexskalan, AQI, visar 2 i dessa trakter. Det betyder att det är okej. Detta enligt Airvisual.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är mest signifikant här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar och besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT