LUFTKVALITET
 genre climate 20

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Det är nästan stjärnklart och okej luft i Solna

Publicerad 2021-02-23 21:12

För tillfället är det okej luft i Solna. Det visar de nya mätningarna av luftkvalitet.

Är man på plats vet man sannolikt om det, är man på väg dit kan det vara bra att veta. Det är nästan stjärnklart och är 3 grader i Solna för tillfället. Luften i dessa trakter är okej. Det visar siffror från Airvisual. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar värdet 2.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Luften är utmärkt, inga ovanligt höga värden att bekymra sig över.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

TAGGAR

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT