LUFTKVALITET
 genre climate 19

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Partikelhalterna i Göteborg är låga

Publicerad 2021-02-23 11:13

De nya luftkvalitetsmätningarna i Göteborg visar att det är okej luft för tillfället.

Är man på plats vet man sannolikt om det, är man på väg dit kan det vara bra att veta. Det är dimmigt och är 4 grader i Göteborg för närvarande. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar 2 i dessa trakter. Vilket innebär det är okej. Detta uppger Airvisual.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 2,5 mikrometer som är mest framträdande här.

Det är inget som stör eller ter sig hälsofarligt, man kan andas luften utan bekymmer.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT