LUFTKVALITET
 genre climate 10

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Ohälsosam luft i Trelleborg

Publicerad 2021-02-23 21:10

I Trelleborg, visar nya mätningar av luftkvalitet, att det är ohälsosam luft för närvarande.

Det är nästan mulet i Trelleborg och termometern visar 8 grader. Ser man till kvalitén på luften är det ohälsosamt i dessa trakter. Detta enligt Airvisual. Värdet är 3 på luftkvalitetsindexskalan, AQI.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är det som sticker ut mest här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Extra känsliga personer ska vara medvetna om att nuvarande luftförhållanden kan innebära en viss risk för hälsan. Men för flertalet betyder denna luftkvalitet ingenting speciellt.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT