LUFTKVALITET
 genre climate 21

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Nästan partikelfritt i Göteborg

Publicerad 2021-02-23 06:18

Mätningar av luftkvalitet visar att det är okej luft i Göteborg för tillfället.

Är man på plats vet man sannolikt om det, är man på väg dit kan det vara bra att veta. Det är dimmigt och är 4 grader i Göteborg för närvarande. Indexskalan för luftkvalitet, AQI, visar 2 i dessa trakter. Det betyder att det är okej. Så rapporterar Airvisual.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är det som sticker ut mest här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Luften är utmärkt, inga ovanligt höga värden att bekymra sig över.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT