LUFTKVALITET
 genre climate 18

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Bra att andas i Sundsvall

Publicerad 2021-02-23 06:17

För tillfället är det bra luft i Sundsvall. Det visar aktuella luftkvalitetsmätningarna.

Är man på plats vet man sannolikt om det, är man på väg dit kan det vara bra att veta. Det snöar och är 1 grader i Sundsvall för tillfället. Luftkvalitetsindexskalan, AQI, visar 1 i dessa trakter. Det betyder att det är bra. Det visar siffror från Airvisual.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är mest signifikant här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Det är inget som stör eller ter sig hälsofarligt, man kan andas luften utan bekymmer.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT