LUFTKVALITET
 genre climate 7

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Södertalje har 3 grader och okej luft

Publicerad 2021-02-23 11:11

För närvarande är det okej luft i Södertalje. Det visar de nya luftkvalitetsmätningarna.

Det är 3 grader i Södertalje och det är dimmigt. Luftkvalitetsindexskalan, AQI, visar 2 i omgivningarna. Det betyder att det är okej. Detta enligt Airvisual.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar och besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT