LUFTKVALITET
 genre climate 14

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Bra att andas i Häggvik

Publicerad 2021-02-23 21:11

Mätningar av luftkvalitet visar att det är bra luft i Häggvik för tillfället.

Det är nästan stjärnklart i Häggvik och termometern visar 2 grader. Ser man till kvalitén på luften är det bra i omgivningarna. Detta uppger Airvisual. Värdet är 1 på luftkvalitetsindexskalan, AQI.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Det är inget som stör eller ter sig farligt för hälsan, man kan andas luften utan bekymmer.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT