LUFTKVALITET
 genre climate 14

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Enköping har bra luft och det är dimmigt

Publicerad 2021-02-23 06:17

I Enköping, visar nya mätningar av luftkvalitet, att det är bra luft för närvarande.

1 grader och det är dimmigt. Så ser förhållandena ut för närvarande i Enköping. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar 1 i dessa trakter. Vilket innebär det är bra. Det visar siffror från Airvisual.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 2,5 mikrometer som är mest framträdande här.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar eller besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT