LUFTKVALITET
 genre climate 9

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Föroreningsfritt i Staffanstorp

Publicerad 2021-02-23 21:10

Siffrorna från aktuella luftkvalitetsmätningarna visar att det är bra luft i Staffanstorp.

8 grader och det är nästan mulet. Så ser förhållandena ut för tillfället i Staffanstorp. Ser man till kvalitén på luften är det bra i dessa trakter. Det meddelar Airvisual. Värdet är 1 på luftkvalitetsindexskalan, AQI.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det marknära ozon som är mest framträdande här.

Det är inget som stör eller ter sig hälsofarligt, man kan andas luften utan bekymmer.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT