LUFTKVALITET
 genre climate 8

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Nästan partikelfritt i Sollentuna

Publicerad 2021-02-23 11:11

För närvarande är det okej luft i Sollentuna. Det visar aktuella luftkvalitetsmätningarna.

4 grader och det är dimmigt. Så ser förhållandena ut för närvarande i Sollentuna. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar 2 i dessa trakter. Vilket innebär det är okej. Detta enligt Airvisual.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Luften är utmärkt, inga ovanligt höga värden att bekymra sig över.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT