LUFTKVALITET
 genre climate 29

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

3 grader och okej luft i Borås

Publicerad 2021-02-23 21:14

I Borås, visar färska luftkvalitetsmätningar, att det är okej luft för tillfället.

3 grader och det är dimmigt. Så ser förhållandena ut för närvarande i Borås. Indexskalan för luftkvalitet, AQI, visar 2 i omgivningarna. Det betyder att det är okej. Så rapporterar Airvisual.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar och besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

TAGGAR

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT