LUFTKVALITET
 genre climate 24

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Okej luft och det är dimmigt i Norrköping

Publicerad 2021-02-23 06:19

Siffrorna från de nya mätningarna av luftkvalitet visar att det är okej luft i Norrköping.

2 grader och det är dimmigt. Så ser förhållandena ut för tillfället i Norrköping. Luftkvalitetsindexskalan, AQI, visar 2 i omgivningarna. Det betyder att det är okej. Det meddelar Airvisual.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Luften är utmärkt, inga ovanligt höga värden att bekymra sig över.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT