LUFTKVALITET
 genre climate 16

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Okej luft i Lilla Essingen

Publicerad 2021-02-23 21:11

De senaste mätningarna av luftkvalitet i Lilla Essingen visar att det är okej luft för tillfället.

Är man på plats vet man sannolikt om det, är man på väg dit kan det vara bra att veta. Det är nästan stjärnklart och är 3 grader i Lilla Essingen för närvarande. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar 2 i omgivningarna. Vilket innebär det är okej. Detta enligt Airvisual.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Man behöver inte oroa sig över föroreningar, utan man kan göra vad man tänkt eller brukar.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT