LUFTKVALITET
 genre climate 1

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Nästan partikelfritt i Gröndal

Publicerad 2021-02-23 11:10

I Gröndal, visar färska luftkvalitetsmätningar, att det är okej luft för närvarande.

4 grader och det är dimmigt. Så ser förhållandena ut för närvarande i Gröndal. Luften i dessa trakter är okej. Detta uppger Airvisual. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar värdet 2.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Man behöver inte bekymra sig över föroreningar, utan man kan göra vad man tänkt eller brukar.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT