LUFTKVALITET
 genre climate 4

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Problematisk luftkvalitet i Enköping

Publicerad 2021-02-19 21:13

I Enköping, visar nya mätningar av luftkvalitet, att det är mycket ohälsosam luft för tillfället.

Är man på plats vet man sannolikt om det, är man på väg dit kan det vara bra att veta. Det är dimmigt och är 1 grader i Enköping för närvarande. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar 4 i dessa trakter. Vilket innebär det är mycket ohälsosamt. Detta uppger Airvisual.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 2,5 mikrometer som är mest framträdande här.

De allra flesta behöver inte bekymra sig. Men extra känsliga personer kan påverkas av den nivå av partiklar som råder i luften.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT