LUFTKVALITET
 genre climate 33

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Nästan partikelfritt i Umeå

Publicerad 2021-01-22 15:18

De nya mätningarna av luftkvalitet i Umeå visar att det är okej luft för tillfället.

-2 grader och det snöar. Så ser förhållandena ut för tillfället i Umeå. Luften i omgivningarna är okej. Detta uppger Airvisual. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar värdet 2.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 2,5 mikrometer som är mest framträdande här.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar och besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

TAGGAR

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT