LUFTKVALITET
 genre climate 19

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Partikelhalterna i Gröndal är låga

Publicerad 2021-01-22 15:16

I Gröndal, visar färska luftkvalitetsmätningar, att det är bra luft för närvarande.

Det är 5 grader i Gröndal och det regnar. Luften i dessa trakter är bra. Det meddelar Airvisual. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar värdet 1.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Luften är utmärkt, inga ovanligt höga värden att bekymra sig över.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT