LUFTKVALITET
 genre climate 3

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Björklinge har bra luft

Publicerad 2021-01-14 15:17

Siffrorna från de nya mätningarna av luftkvalitet visar att det är bra luft i Björklinge.

Det snöar i Björklinge och termometern visar -6 grader. Ser man till kvalitén på luften är det bra i omgivningarna. Detta uppger Airvisual. Värdet är 1 på indexskalan för luftkvalitet, AQI.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är mest signifikant här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Man behöver inte oroa sig över föroreningar, utan man kan göra vad man tänkt eller brukar.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT