LUFTKVALITET
 genre climate 30

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Bra att andas i Kungsholmen

Publicerad 2021-01-14 15:16

De nya luftkvalitetsmätningarna i Kungsholmen visar att det är bra luft för tillfället.

Är man på plats vet man sannolikt om det, är man på väg dit kan det vara bra att veta. Det snöar och är -2 grader i Kungsholmen för tillfället. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar 1 i omgivningarna. Vilket innebär det är bra. Det visar siffror från Airvisual.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är det som sticker ut mest här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Man behöver inte bekymra sig över föroreningar, utan man kan göra vad man tänkt eller brukar.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT