LUFTKVALITET
 genre climate 12

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Partikelhalterna i Kungälv är låga

Publicerad 2021-01-14 15:19

Siffrorna från de senaste mätningarna av luftkvalitet visar att det är bra luft i Kungälv.

-3 grader och det är växlande molnighet. Så ser förhållandena ut för tillfället i Kungälv. Ser man till kvalitén på luften är det bra i omgivningarna. Så rapporterar Airvisual. Värdet är 1 på luftkvalitetsindexskalan, AQI.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 2,5 mikrometer som är mest framträdande här.

Man behöver inte oroa sig över föroreningar, utan man kan göra vad man tänkt eller brukar.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT