LUFTKVALITET
 genre climate 0

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Det snöar och bra luft i Sollentuna

Publicerad 2021-01-14 15:17

Mätningar av luftkvalitet visar att det är bra luft i Sollentuna för närvarande.

-3 grader och det snöar. Så ser förhållandena ut för närvarande i Sollentuna. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar 1 i omgivningarna. Vilket innebär det är bra. Det visar siffror från Airvisual.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är mest signifikant här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Det är inget som stör eller ter sig hälsofarligt, man kan andas luften utan bekymmer.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT