LUFTKVALITET
 genre climate 32

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Det snöar och bra luft i Norrtälje

Publicerad 2021-01-14 15:17

Siffrorna från de senaste luftkvalitetsmätningarna visar att det är bra luft i Norrtälje.

-4 grader och det snöar. Så ser förhållandena ut för tillfället i Norrtälje. Luften i omgivningarna är bra. Detta enligt Airvisual. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar värdet 1.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Luften är utmärkt, inga förhöjda värden att bekymra sig över.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT