LUFTKVALITET
 genre climate 9

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Inga luftföroreningar i Västerås

Publicerad 2021-01-14 15:19

I Västerås, visar aktuella luftkvalitetsmätningar, att det är bra luft för närvarande.

Västerås vädermässigt för närvarande? Det snöar och -7 grader. Luften i dessa trakter är bra. Detta uppger Airvisual. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar värdet 1.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Det är inget som stör eller ter sig hälsovådligt, man kan andas luften utan bekymmer.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT