LUFTKVALITET
 genre climate 31

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Bra att andas i Sollentuna

Publicerad 2021-01-13 21:12

Siffrorna från aktuella luftkvalitetsmätningarna visar att det är bra luft i Sollentuna.

0 grader och det snöar. Så ser förhållandena ut för närvarande i Sollentuna. Luften i omgivningarna är bra. Det meddelar Airvisual. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar värdet 1.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 10 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Man behöver inte bekymra sig över föroreningar, utan man kan göra vad man tänkt eller brukar.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT