LUFTKVALITET
 genre climate 5

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Inga föroreningar i Sundsvall

Publicerad 2021-01-13 21:13

Siffrorna från de senaste luftkvalitetsmätningarna visar att det är bra luft i Sundsvall.

Det är -9 grader i Sundsvall och det snöar. Ser man till luftkvaliteten är det bra i omgivningarna. Detta enligt Airvisual. Värdet är 1 på luftkvalitetsindexskalan, AQI.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Luften är utmärkt, inga förhöjda värden att bekymra sig över.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT