LUFTKVALITET
 genre climate 2

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Inga föroreningar i Uppsala

Publicerad 2021-01-13 21:13

De nya mätningarna av luftkvalitet i Uppsala visar att det är bra luft för tillfället.

Det är 0 grader i Uppsala och det snöar. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar 1 i omgivningarna. Vilket innebär det är bra. Det meddelar Airvisual.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 2,5 mikrometer som är mest framträdande här.

Det är inget som stör eller ter sig farligt för hälsan, man kan andas luften utan bekymmer.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT