LUFTKVALITET
 genre climate 7

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Det är nästan mulet och bra luft i Borås

Publicerad 2021-01-13 21:14

I Borås, visar nya luftkvalitetsmätningar, att det är bra luft för närvarande.

Är man på plats vet man sannolikt om det, är man på väg dit kan det vara bra att veta. Det är nästan mulet och är -1 grader i Borås för tillfället. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar 1 i omgivningarna. Vilket innebär det är bra. Detta uppger Airvisual.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Man behöver inte oroa sig över föroreningar, utan man kan göra vad man tänkt eller brukar.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

TAGGAR

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT