LUFTKVALITET
 genre climate 4

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Låga partikelnivåer i Umeå

Publicerad 2021-01-13 21:13

Siffrorna från de nya mätningarna av luftkvalitet visar att det är bra luft i Umeå.

Är man på plats vet man sannolikt om det, är man på väg dit kan det vara bra att veta. Det snöar och är -13 grader i Umeå för tillfället. Luften i dessa trakter är bra. Så rapporterar Airvisual. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar värdet 1.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är det som sticker ut mest här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Luften är utmärkt, inga ovanligt höga värden att bekymra sig över.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

TAGGAR

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT