INGENJÖRSJOBB
 genre labormarket 11

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

De söker kompetens i Stockholm

Publicerad 2021-01-12 03:05

Det är Stockholm som gäller för Atiendo Consulting för tillfället. Kommunen är den i riket som ett företag söker flest civilingenjörer i. Och det är alltså Atiendo Consulting som är företaget som är mest på hugget.

22, så många ingenjörer är Atiendo Consulting ute efter i Stockholm för närvarande. Det är flest i en kommun, för ett företag, detta enligt arbetsförmedlingen. Sett till antalet platsannonser som ligger ute, letar också FMV och Northvolt efter kunnig personal i Stockholm för tillfället.

De ingenjörer som eftersöks i Stockholm är i synnerhet de som har sitt fokus inom systemutveckling, produktion och elektronik och bygg.

Det finns inalles 793 lediga civilingenjörstjänster från Simrishamn till Treriksröset idag.

Källa: Arbetsförmedlingen. Data för antalet platsannonser för yrkesgrupper i Sverige, i detta fall för civilingenjörer.

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT