LUFTKVALITET
 genre climate 11

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Här är det smuts i luften

Publicerad 2020-12-26 15:13

Mätningar av luftkvalitet visar att det är mycket ohälsosam luft i Karlshamn för tillfället.

Det är nästan mulet i Karlshamn och termometern visar -1 grader. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar 4 i omgivningarna. Vilket innebär det är mycket ohälsosamt. Det meddelar Airvisual.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 2,5 mikrometer som är mest framträdande här.

De allra flesta behöver inte bekymra sig. Men extra känsliga personer kan påverkas av den nivå av partiklar som råder i luften.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT