INGENJÖRSJOBB
 genre labormarket 10

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

De vill anställa i Stockholm

Publicerad 2020-11-25 03:02

Det är Stockholm som gäller för Atiendo Consulting för närvarande. Kommunen är den i riket som ett företag söker flest civilingenjörer i. Och det är alltså Atiendo Consulting som är företaget som är mest på hugget.

22, så många ingenjörer är Atiendo Consulting ute efter i Stockholm för närvarande. Det är flest i en kommun, för ett företag, detta enligt arbetsförmedlingen. Sett till antalet platsannonser som ligger ute, letar också Find My SKills och Alten efter kunnig personal i Stockholm för tillfället.

De ingenjörer som eftersöks i Stockholm är i synnerhet de som har sitt fokus inom systemutveckling, produktion och elektronik och konstruktion och elektronik.

Det finns inalles 771 lediga civilingenjörstjänster från Simrishamn till Treriksröset idag.

Källa: Arbetsförmedlingen. Data för antalet platsannonser för yrkesgrupper i Sverige, i detta fall för civilingenjörer.

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT