LUFTKVALITET
 genre climate 21

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Bra att andas i Björklinge

Publicerad 2020-11-22 15:17

Luftkvalitetsmätningar visar att det är bra luft i Björklinge för närvarande.

Det är 6 grader i Björklinge och det är helt stjärnklart. Luftkvalitetsindexskalan, AQI, visar 1 i omgivningarna. Det betyder att det är bra. Det visar siffror från Airvisual.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Det är inget som stör eller ter sig hälsovådligt, man kan andas luften utan bekymmer.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT