LUFTKVALITET
 genre climate 11

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Bra luft och det är helt stjärnklart i Norrköping

Publicerad 2020-11-22 21:14

De senaste mätningarna av luftkvalitet i Norrköping visar att det är bra luft för tillfället.

Det är helt stjärnklart i Norrköping och termometern visar 7 grader. Ser man till kvalitén på luften är det bra i dessa trakter. Detta uppger Airvisual. Värdet är 1 på indexskalan för luftkvalitet, AQI.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Det är inget som stör eller ter sig farligt för hälsan, man kan andas luften utan bekymmer.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT