LUFTKVALITET
 genre climate 26

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Inga luftföroreningar i Sundsvall

Publicerad 2020-11-22 15:18

I Sundsvall, visar nya luftkvalitetsmätningar, att det är bra luft för tillfället.

Det är nästan mulet i Sundsvall och termometern visar 5 grader. Indexskalan för luftkvalitet, AQI, visar 1 i dessa trakter. Det betyder att det är bra. Det visar siffror från Airvisual.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 2,5 mikrometer som är mest framträdande här.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar eller besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT