LUFTKVALITET
 genre climate 3

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Partikelhalterna i Karlstad är låga

Publicerad 2020-11-22 21:13

Siffrorna från de senaste mätningarna av luftkvalitet visar att det är bra luft i Karlstad.

6 grader och det är helt stjärnklart. Så ser förhållandena ut för närvarande i Karlstad. Ser man till luftkvaliteten är det bra i dessa trakter. Det meddelar Airvisual. Värdet är 1 på indexskalan för luftkvalitet, AQI.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är mest signifikant här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Luften är utmärkt, inga förhöjda värden att bekymra sig över.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT