LUFTKVALITET
 genre climate 27

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Partikelhalterna i Västerås är låga

Publicerad 2020-11-22 15:19

I Västerås, visar aktuella luftkvalitetsmätningar, att det är bra luft för närvarande.

Västerås vädermässigt för tillfället? Det är nästan stjärnklart och 8 grader. Luften i dessa trakter är bra. Så rapporterar Airvisual. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar värdet 1.

Kvävedioxid är det mätområde som är mest signifikant här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar eller besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT