LUFTKVALITET
 genre climate 24

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

7 grader och inga föroreningar i Gröndal

Publicerad 2020-11-22 21:11

Siffrorna från de senaste luftkvalitetsmätningarna visar att det är bra luft i Gröndal.

Gröndal vädermässigt för tillfället? Det är helt stjärnklart och 7 grader. Ser man till luftkvaliteten är det bra i omgivningarna. Detta uppger Airvisual. Värdet är 1 på luftkvalitetsindexskalan, AQI.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 2,5 mikrometer som är mest framträdande här.

Det är inget som stör eller ter sig hälsofarligt, man kan andas luften utan bekymmer.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT