LUFTKVALITET
 genre climate 23

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Det är helt stjärnklart och bra luft i Danderyd

Publicerad 2020-11-22 21:11

Siffrorna från aktuella mätningarna av luftkvalitet visar att det är bra luft i Danderyd.

Det är 6 grader i Danderyd och det är helt stjärnklart. Luftkvalitetsindexskalan, AQI, visar 1 i dessa trakter. Det betyder att det är bra. Det visar siffror från Airvisual.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 2,5 mikrometer som är mest framträdande här.

Man behöver inte oroa sig över föroreningar, utan man kan göra vad man tänkt eller brukar.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT